چیزی به من یاد بده . . .

هییییمممم 4

حس بدی دارم. دستام گزگز میکنه و یه چیزی توی گلوم داره خفم میکنه. لعنت بهت ''پ''.

حالم از آدمایی که از علاقت سواستفاده میکنن به هم میخوره. دیگه گند فیزیکو درآوردید با این شعرای مزخرفتون. شب هفت جد و نسلتون ستاره بارون.[ 1397/08/13 ] [ 23:41 ] [ مارال ] [ نظرات() ]